БҮТПарк-д санал болгох төcөл, ажил үйлчилгээ <br /> /Хуулийн этгээд/