“Бид нэг агаартай” дэвшилтэт техник, технологийн үзэсгэлэн