“Шинэ санаагаа оюуны өмчөөр баталгаажуулж хөрөнгө болгоё” сэдэвт оюуны өмчийн сургалт