“EXPO MONGOLIA” олон улсын үзэсгэлэн, бага хурал 2018